1.
Score 54%
54.00 Likes
46 Dislikes
1 day ago
2.

Plane icon theme

Icon Themes
1 comment
Score 68%
68.00 Likes
32 Dislikes
2 days ago
3.

Numix White Icons 1

Icon Themes
7 comments
Score 58%
58.00 Likes
42 Dislikes
May 24 2017
4.

Jade Icon Theme 2.0

Icon Themes
1 comment
Score 61%
61.00 Likes
39 Dislikes
May 21 2017
5.

JisuArt-Icons 1.0

Icon Themes
Score 60%
60.00 Likes
40 Dislikes
May 16 2017
6.

macOS iCons 3.8

Icon Themes
35 comments
Score 53%
53.00 Likes
47 Dislikes
May 15 2017
7.

Obsidian Icon Theme 2.0

Icon Themes
42 comments
Score 73%
73.00 Likes
27 Dislikes
May 14 2017
8.

Perforated Edge 0.3

Icon Themes
1 comment
Score 50%
50.00 Likes
50 Dislikes
May 08 2017
9.

Cyan Night 1.0

Icon Themes
1 comment
Score 38%
38.00 Likes
62 Dislikes
May 06 2017
10.

Neu-x 2.5

Icon Themes
9 comments
Score 70%
70.00 Likes
30 Dislikes
May 06 2017