11.

BOOST_TEST 1.5

KTextEditor Snippets by zaufi
Score 50.0%
Oct 13 2015
12.

PHP Snippets 0.1-2

KTextEditor Snippets by milianw
Score 53.3%
Jul 04 2010
13.

Java Snippets 0.1

KTextEditor Snippets by ilpianista
Score 50.0%
Nov 05 2012
14.

Sorting-Algorithms (C++) 1.1

KTextEditor Snippets by TheUserK
2 comments
Score 50.0%
Mar 16 2010
15.

qt_snippets 0.1

KTextEditor Snippets by dantefff
Score 50.0%
Jul 30 2013
16.

Django1.2 template tags 0.1

KTextEditor Snippets by K1000
Score 50.0%
Apr 04 2010
17.

Django1.2 template filters 0.1

KTextEditor Snippets by K1000
Score 50.0%
Apr 04 2010
18.

Django1.2 model snippets 0.1

KTextEditor Snippets by K1000
1 comment
Score 50.0%
Apr 04 2010
19.

Ruby 0.1

KTextEditor Snippets by tm3da
Score 50.0%
Jun 17 2011
20.
Score 50.0%
May 30 2015