1.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Sep 16 2017
2.

Quarter Tiling 0.0.8

Kwin Scripts by Jazqa
3 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Sep 14 2017
3.
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Aug 07 2017
4.

Hide Inactive Borders 0.1

Kwin Scripts by Jazqa
1 comment
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 04 2017
5.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Jul 29 2017
6.

Thumbnail Grid 4

Kwin Switching Layouts by Zren
9 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Jul 23 2017
7.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 20 2017
8.

GIMP to front 2.8

Kwin Scripts by Pierre4L
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 12 2017
9.

Preview Stack 0.2

Kwin Switching Layouts by hilmy
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jan 13 2017
10.

Tiling 2.0.0

Kwin Scripts by faho
74 comments
Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Jan 05 2017