1.
Rating: 5.0
May 18 2019
2.

Krusader Elegant White 1

Krusader Colormaps by Datux
Rating: 5.0
May 16 2016
3.

Gray Kommander 0.1

Krusader Colormaps by napcok
Rating: 6.0
Mar 22 2013
4.

Dos Navigator Color

Krusader Colormaps by koqep
1 comment
Rating: 5.3
Jul 29 2007
5.

alpa-yellow-mark 0.1

Krusader Colormaps by alpa
1 comment
Rating: 5.7
Nov 12 2006
6.

Poprad Style

Krusader Colormaps by ondrish
1 comment
Rating: 6.7
Jul 20 2006
7.
Rating: 5.8
Jan 29 2006
8.
Rating: 5.8
Jan 29 2006
9.
Rating: 6.2
Jan 29 2006
10.

Pleasent TC color style 1.0

Krusader Colormaps by Codeknight
2 comments
Rating: 6.4
Dec 29 2005