61.

Materia KDE 20180414

Plasma Themes by x-varlesh-x
Source Code
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 14 2018
62.

Materia KDE 20180414

Kvantum by x-varlesh-x
Source Code
1 comment
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 14 2018
63.

Culla 0.9.1

Aurorae Themes by phob1an
2 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 14 2018
64.

Caramel Dream

Plasma Color Schemes by Sandrone
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 14 2018
65.

Dark Aurorae 2.1

Aurorae Themes by bolimage
1 comment
Score 70%
70 Likes
30 Dislikes
Apr 13 2018
66.

Blue Aurora 3.28

Icon Themes by bolimage
8 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
Apr 13 2018
67.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 13 2018
68.
Score 53%
53 Likes
47 Dislikes
Apr 13 2018
69.

ketsa icons 0.2

Icon Themes by zayronXIO
25 comments
Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Apr 13 2018
70.

Deepin Icons Collection 1.35

Icon Themes by umayanga
18 comments
Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Apr 12 2018