Search results for "menu"

1.

Ditto Menu

Plasma 5 Menus by adhe
[u][b]Ditto menu for plasma.[/b][/u] Configurable grid of application icons. [b]Based
menu plasma linux unix extension kde plasma-5 widget
7.3
Oct 23 2020
2.

Avalon Menu

Plasma 5 Menus by adhe
[u][b]Avalon menu[/b][/u] Classic layout for menu applications ;) [b]Based
menu plasma kde linux unix extension plasma-5 widget
7.6
May 23 2020