Search results for "kde"

81.

AnimationScrensaver v1.1

Plasma Splashscreens by creativity
Animation screen
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 16 2020
82.

Rainbow splashscreen

Plasma Splashscreens by creativity
Screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 16 2020
83.

Dark gradient splashscreen theme

Plasma Splashscreens by creativity
Screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 16 2020
84.

Neon triangle bright splashscreen

Plasma Splashscreens by creativity
Splashscreen
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 16 2020
85.

KdePlasma_Splash32

Plasma Splashscreens by creativity
splash kde
kde linux plasma plasma-5 saver screen splash splashscreen theme unix
5.0
Mar 20 2020
86.

KdeScreenloading159

Plasma Splashscreens by creativity
screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.8
Feb 12 2020
87.

KdeScreenloading158

Plasma Splashscreens by creativity
screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.8
Feb 12 2020
88.

KdeScreenloading154

Plasma Splashscreens by creativity
screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 12 2020
89.

KdeScreenloading153

Plasma Splashscreens by creativity
screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 12 2020
90.

KdeScreenloading152

Plasma Splashscreens by creativity
screensaver
kde linux plasma plasma-5 saver screen splashscreen theme unix
5.0
Feb 12 2020