Search results for "kde"

71.

Zelda ALTTP Splashscreen

Plasma Splashscreens by PaulLesur
Zelda ALTTP splashcreen for plasma desktop.
kde linux plasma plasma-5 splashscreen theme unix
5.0
Jan 29 2018