Search results for "linux"

1.

Koompi Desktop theme

Plasma Themes by tellsela
Desktop theme for PionuxOs
koompi pios kosmos kramaos linux unix theme kde plasma
7.4
Aug 21 2019
2.

koompi color schemes

Plasma Color Schemes by tellsela
color schemes for PionuxOS
linux unix theme kde plasma colorscheme koompi komos pios kramaos
6.5
Aug 20 2019