Search results for "linux"

11.

Tela grub theme

GRUB Themes by vinceliuice
Colorful flat theme for grub [homepage]: github: [url]https://github.com/vinceliuice/grub2-themes[/url] ------------- [b]GRUB Manual[/b] [url]https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html[/url]
linux unix splashscreen grub burg bootscreen
8.9
Oct 28 2019
12.

Suru Plus 30 Barcelona

Full Icon Themes by gusreis1989
[img]https://raw.githubusercontent.com/gusbemacbe/suru-plus/beta/images/opendesktop/30.0/Suru%2B%2B%2030%20%E2%80%93%20Title.png[/img] [color=#10B8C7][b]FEATURES[/b][/color] [img]https://raw.githubusercontent.com/gusbemacbe/suru-plus/beta/images/opendesktop/flags-20px/deutsch.png[/img]...
cyberpunk futuristic icon-theme suru suru-icons suru-plus linux unix
8.8
Apr 29 2019