Search results for "splashscreen"

1.

Tree

Plasma Splashscreens by xabi
Tree
flowers forest branches theme tree unix kde plasma plasma-5 linux leaves splashscreen
5.0
Oct 29 2020
2.

Blooming tree

Plasma Splashscreens by creativity
Blooming tree
kde plasma plasma-5 linux splashscreen blooming theme tree unix
5.0
Jan 20 2020
3.

Tree of happiness

Plasma Splashscreens by creativity
Tree of happiness
theme tree unix plasma-5 plasma splashscreen kde linux happiness
5.0
Jan 20 2020