Search results for "wallpaper"

131.

KDE-Story-V.2

SDDM Login Themes by l4k1
Tested on Plasma 5.18 ________________________________ Link to Wallpaper [COLOR="green"] [B]Plasma
5.8
Feb 27 2020
132.

LyraF-dark Kvantum

Kvantum by yeyushengfan258
/p/1516127/[/url] [b]LyraF-dark Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1516121/[/url
5.8
May 03 2021
133.

LyraR-dark Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1493139/[/url] [b]LyraR-dark Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com
5.8
Apr 22 2021
134.

Breeze-Noir-Dark-Blur

SDDM Login Themes by l4k1
] Tested on Plasma 5.18 ________________________________ Link to Wallpaper [COLOR="#2e75bc"] [B]Desert
5.8
Feb 20 2020
135.

Prof Dark KDE

Plasma Color Schemes by x-varlesh-x
for great wallpaper: https://www.pling.com/p/1409908/
5.8
Dec 20 2020
136.

Adwaita Dark KDE Colors

Plasma Color Schemes by freefreeno
://www.pling.com/p/1335336 I use Charlie Henson's wallpapers here: The theme has three wallpapers
5.8
Nov 09 2019
137.

Harmony Aurorae Theme

Plasma Window Decorations by yeyushengfan258
://www.pling.com/p/1356763/[/url] [b]Harmony Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1356765/[/url
5.8
Feb 27 2021
138.

Win10Sur-dark Kvantum

Kvantum by yeyushengfan258
://www.pling.com/p/1449186/[/url] [b]Win10Sur-dark Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1449173/[/url
5.8
Mar 04 2021
139.

Win10Sur-dark Color Theme

Plasma Color Schemes by yeyushengfan258
[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1449186/[/url] [b]Win10Sur-dark Wallpaper[/b]:[url]https
5.8
Mar 04 2021
140.

Win10Sur-dark Aurorae Theme

Plasma Window Decorations by yeyushengfan258
[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1449186/[/url] [b]Win10Sur-dark Wallpaper[/b]:[url]https
5.8
Mar 04 2021