Search results for "wallpaper"

11.

Inverse Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
://www.pling.com/p/1353581/[/url] [b]Inverse Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1353579/[/url
5.8
Aug 11 2020
12.

Cheerful-Phantasy-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] Wallpaper [COLOR="#3f808a"] [B]Cheerful-Phantasy Plasma[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1390264
5.8
Jun 04 2020
13.

Ambient-Blue-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] The theme was tested on KDE Plasma 5.18 Wallpaper [COLOR="#2a4c76"] [B]Ambient-Blue[/B] [/COLOR]: [url
5.8
May 15 2020
14.

Win7OS Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
]https://www.pling.com/p/1394305/[/url] [b]Win7OS Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1394302
5.8
Jun 15 2020
15.

Tellgo Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
Plasma Theme[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1361309/[/url] [b]Tellgo Wallpaper[/b]:[url]https
5.8
Jun 06 2020
16.

Sensual-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] Tested on Plasma 5.18 ------------------------- Wallpaper [COLOR="#3f808a"] [B]Sensual-Nature[/B] [/COLOR
5.8
Apr 09 2020
17.

Gently-Blur

SDDM Login Themes by l4k1
on Plasma 5.18 [COLOR="#530053"] [B]Link to Wallpaper[/B] [/COLOR] [COLOR="#3771c8"] [B] Gently-Nebula
5.8
Mar 07 2020
18.

KDE-Story-V.2

SDDM Login Themes by l4k1
Tested on Plasma 5.18 ________________________________ Link to Wallpaper [COLOR="green"] [B]Plasma
5.8
Feb 27 2020
19.

Breeze-Noir-Dark-Blur

SDDM Login Themes by l4k1
] Tested on Plasma 5.18 ________________________________ Link to Wallpaper [COLOR="#2e75bc"] [B]Desert
5.8
Feb 20 2020
20.

Breeze-Splendent

SDDM Login Themes by l4k1
"] Here [/COLOR][/url] [COLOR="#483d8b"] [B]Link to Wallpaper[/B] [/COLOR] [COLOR="#003c96"] [B]KDE
5.8
Jan 10 2020