Search results for "wallpaper"

41.

Lyra-dark Plasma Theme

Plasma Themes by yeyushengfan258
://www.pling.com/p/1460995/[/url] [b]Lyra-dark Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1460992/[/url
5.0
Feb 23 2021
42.

Lyra-light Plasma Theme

Plasma Themes by yeyushengfan258
]https://www.pling.com/p/1465400/[/url] [b]Lyra-light Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com
5.0
Feb 23 2021
43.

Adwaita KDE Plasma themes

Plasma Themes by freefreeno
schemes are here: https://www.pling.com/p/1335332 I use Charlie Henson's wallpapers here: The theme
5.0
Nov 09 2019
44.

Breeze Black

Plasma Themes by cskanani
/p/1358966/ Aurorae: https://www.pling.com/p/1358969/ Wallpaper: https://www.pling.com/p/1345233/ Icons
5.0
Feb 11 2020
45.

Klorax. Dracula Opaque

Plasma Themes by klorax
=#bd93f9]Konsole Color Scheme[/color], [*][color=#bd93f9]Wallpaper[/color]. [/list] [b]♦ KDE Plasma
5.0
Oct 07 2019
46.

Kanada plasma theme

Plasma Themes by nesuko
/p/1393124/]https://www.pling.com/p/1393124/[/url] Wallpaper: [url=https://www.pling.com/p/1393089/]https
5.0
Jun 12 2020
47.

Dragon plasma theme

Plasma Themes by nesuko
/p/1389255/]https://www.pling.com/p/1389255/[/url] Wallpaper: [url=https://www.pling.com/p/1389021/]https
5.0
Jun 01 2020
48.

Klorax. Retrofuturism Opaque

Plasma Themes by klorax
[/color], [*][color=#dd33ff]Wallpaper[/color]. [/list] [b]♦ KDE Plasma Look and Feel Theme
5.0
Oct 09 2019
49.

SpaceK plasma-theme

Plasma Themes by nesuko
/]https://www.pling.com/p/1398507/[/url] Wallpaper: [url=https://www.pling.com/p/1398511/]https
5.0
Jun 29 2020
50.

WinConceptOS Plasma Theme

Plasma Themes by yeyushengfan258
] [b]WinConceptOSWT Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1377753/[/url] [b]WinConceptOSWT Kvantum[/b]:[url
5.0
Jun 23 2020