Search results for "wallpaper"

51.

Inverse Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
://www.pling.com/p/1353581/[/url] [b]Inverse Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1353579/[/url
5.8
Aug 11 2020
52.

Imagination-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] Wallpaper [COLOR="#3f808a"] [B]Imagination-Plasma[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1399138/][COLOR
6.0
Jul 02 2020
53.

Cheerful-Phantasy-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] Wallpaper [COLOR="#3f808a"] [B]Cheerful-Phantasy Plasma[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1390264
5.8
Jun 04 2020
54.

Ambient-Blue-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] The theme was tested on KDE Plasma 5.18 Wallpaper [COLOR="#2a4c76"] [B]Ambient-Blue[/B] [/COLOR]: [url
5.8
May 15 2020
55.

WinXP-dark Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1389012/[/url] [b]WinXP-dark Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com
5.0
Jul 01 2020
56.

WinConceptOS Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1377760/[/url] [b]WinConceptOSWT Wallpaper[/b]:[url]https
5.0
Jun 23 2020
57.

Win7OS Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
]https://www.pling.com/p/1394305/[/url] [b]Win7OS Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1394302
5.8
Jun 15 2020
58.

Tianxuan Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
]https://www.pling.com/p/1359939/[/url] [b]Tianxuan Wallpaper[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1359913
5.0
Jun 10 2020
59.

Sensual-SDDM

SDDM Login Themes by l4k1
] Tested on Plasma 5.18 ------------------------- Wallpaper [COLOR="#3f808a"] [B]Sensual-Nature
5.8
Apr 09 2020
60.

Tellgo Sddm Theme

SDDM Login Themes by yeyushengfan258
Plasma Theme[/b]:[url]https://www.pling.com/p/1361309/[/url] [b]Tellgo Wallpaper[/b]:[url]https
5.8
Jun 06 2020