Search results for "kde"

1.

Koompi Desktop theme

Plasma Themes by tellsela
Desktop theme for PionuxOs
koompi pios kosmos kramaos linux unix theme kde plasma
7 .4
Aug 21 2019
2.

koompi color schemes

Plasma Color Schemes by tellsela
color schemes for PionuxOS
linux unix theme kde plasma colorscheme koompi komos pios kramaos
6 .5
Aug 20 2019