Search results for "retro"

1.

ZevenOS icons

Full Icon Themes by vinigris
retro haiku+BeOS
haiku retro minimalist linux unix icon-theme
6 .0
Nov 05 2020
2.

GNUstep Icons

Full Icon Themes by abgr
,openstep,nextstep,retro,classic,qtstep
gnustep nextstep openstep windowmaker retro linux unix icon-theme
8 .1
Dec 02 2018
3.

Oranchelo icon theme REMIX

Full Icon Themes by umayanga
Oranchelo is a flat-design icon theme based on Super Flat Remix(https://github.com/daniruiz/Super-Flat-Remix) and inspired by "Corny icons" by Patryk Goworowski REMIXED VERSION -------------------------------------------What's new...
icon-theme linux unix oranchelo retro shadow
7 .2
Nov 25 2017